ชื่อไฟล์
#2567- template_homeroom.pptx
#กองพัฒนานักศึกษา.pdf
#กำหนดการกิจกรรม_สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชเชียงใหม่.jpg
#ขั้นตอนลงทะเบียนออนไลน์.jpg
#บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา 2567.pptx
#ปฏิทินวิชาการ 12567.png
#ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา 2567-อ.พลศัณย์.pptx
#สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา.pdf
#เอกสารแนะนำสำนักหอสมุด-2567.pdf